• 25+ jaar ervaring
  • Perfecte montage
  • Erkende keurmerken
  • Uitstekende service
  • 15 jaar volledige garantie

Bouwvergunning aanvragen

Begeleiding bij aanvragen bouwvergunning

Wel of geen vergunning?

Vervangen van kozijnen, kunststof gevelbekleding of gevelpanelen met of zonder vergunning?
Doko Kunststof Kozijnen kan indien nodig ook dit voor u uit uw handen nemen. Doko Kunststof Kozijnen verzorgt de aanvraag en bijbehorende tekening en details.

Indien u een raam- of deurkozijn wilt vervangen, waardoor het aanzicht en wellicht zelfs de constructie van de buitengevel wijzigt, heeft u een Omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor het vervangen van gevelpanelen in een ander materiaal, zoals kunststof of bij het kiezen voor een andere raamindeling qua profiel en/of maat.
Belangrijk is waar u uw kozijn of gevelpaneel wilt veranderen c.q. plaatsen. In de regel geldt dat u voor alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water) een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor regulier onderhoud, vervangen kozijnen en deuren heeft u geen vergunning nodig, mits u bij de kozijnen dezelfde afmetingen en indeling aanhoudt. Verdere voorwaarden om aanpassingen vergunningvrij uit te voeren:

De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober van 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning.
Kijk eens op www.omgevingsloket.nl deze website biedt ook een handige vergunningcheck, hiervoor is alleen een postcode noodzakelijk.

Dakkapellen vergunningsvrij op de achtergevel plaatsen

Dakkapellen kunnen vergunningsvrij op de achtergevel van de woning worden geplaatst, de overheid heeft een aantal belangrijke richtlijnen hiervoor ontwikkeld.
• De dakkapel moet worden uigevoerd met een platdak.
• Dakkapellen moeten worden voorzien van ondoorzichtige zijwanden.
• De dakkapel mag buitenwerks een maximale hoogte bevatten van 1,75 meter.
• Dakkapellen moeten op de achtergevel een minimale afstand van 0,5 meter uit het hart van elke bouwmuur verwijdert blijven, de bouwmuur is feitelijk de erfgrens.

Dakkapellen op de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig

Dakkapellen kunnen ook op de voorgevel worden geplaatst, maar dan is een dakkapel vergunning wel een vereiste. De richtlijnen met betrekking tot dakkapellen op de achtergevel gelden in grote lijnen ook voor dakkapellen op de voorgevel, alleen is het niet mogelijk een dakkapel over de hele breedte van de voorgevel te plaatsen.

Dakkapellen op de zijgevel en vergunningen voor een nokverhoging

Het is niet altijd noodzakelijk een vergunning voor een dakkapel op de zijgevel aan te vragen, als de zijgevel uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de voorgevel, anders gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de achtergevel. Een bouwvergunning voor een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of nokverhoging is altijd noodzakelijk, het maakt geen verschil op welke gevel de dakkapel geplaatst wordt, zowel voor de achtergevel, voorgevel als ook voor de zijgevel is een dakkapel vergunning vereist.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Ontvang een vrijblijvende prijsopgave